POZOR ARCHIVNÍ WEB OBCE
PROVOZ UKONČEN 5.3.2021

Úvodní strana

Vítejte na oficiální stránkách obce Veselá

Česká republika Starosta obce:
Štefan Varečka

Katastrální výměra: 578 ha

Poloha obce:


Aktuální informace
.. Nové internetové stránky obce od 5.3.2021

Pozor. Máme nové internetové stránky obce.
Adresa: www.veselaobec.cz
Provoz a podpora tohoto webu je ukončena k 5.3.2021.


.. Znovu otevření obchodu s potravinami ve Veselé
Od 1.12.2020 bude otevřen obchod s potravinami ve Veselé. Provozní doba: PO - PÁ 7.00 - 16.00 hodin. Na vaši návštěvu se těší noví nájemci manželé Burianovi

.. Babí hop - r. 2020 - ZRUŠEN
Z důvodů koronavirové epidemie je Babí hop v roce 2020 ZRUŠEN. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti na Babí hop v roce 2021.

.. Babí hop - ZRUŠENO
Babí hop je v plánovaném termínu - sobota 28. března 2020 ZRUŠEN. Po ukončení situace s koronavirem bude stanoven termín nový, zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

.. Nové fotografie
Na stránky jsme vložili fotografie z oslavy 28. září 2018. Fotografie naleznete zde.


.. Veselá získala dotaci na nový dopravní automobil
Obec Veselá zrealizovala projekt: „Pořízení nového dopravního automobilu“, v rámci kterého byl zakoupen nový dopravní automobil pro naší výjezdní jednotku JSDH V. Tento projekt byl spolufinancován z programu MV ČR dotace pro jednotky SDH obcí ve výši 437.083,- Kč, z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 300.000,- Kč a z vlastních zdrojů. Celkové náklady činili 874.166,- Kč, z toho vlastní prostředky obce činili 137.083,- Kč. Nové vozidlo bylo slavnostně předáno 28.9.2018.

.. Zvonění v Kotelsku
V neděli 9. 9. 2018 od 16.00 hodin u knihovny v Kotelsku U příležitosti konání pouti v Kotelsku požehná paní farářka Církve československé husitské v Semilech Mgr. Lada Kocourková prvnímu zvonění obnovenému po letech. Další zvonění bude každou neděli a svátek ve 12.00 hodin. Přijďte všichni na společné setkání.

.. Veselá získala dotaci z Programu obnovy venkova 2017 Libereckého kraje
Obec Veselá byla podpořena dotací z rozpočtu Libereckého kraje na projekt ,,Odizolování zdiva obecního úřadu“. V rámci projektu byl podél obvodové stěny OÚ proveden výkop pod úroveň vnitřní podlahy, povrch zdiva byl vyspraven cementovou maltou, zavěšena izolace proti vlhkosti a položeno drenážní potrubí. Celková procentuální výše dotace z Libereckého kraje činila 49,84% na celkových nákladech projektu.

.. Upozornění občanům
Upozorňujeme občany, že byly zjištěny v obci Veselá drobné krádeže různých věcí od rodinných domů. Také se zde v okolí rodinných domů pohybují neznámí občané. Žádáme občany o zvýšený dohled svých věcí, případné podezření nahlaste, prosím, Policii České republiky. Děkujeme za všímavost a věříme, že se nebude dále toto opakovat. Vedení obce Veselá

.. Video z oslav


.. Oslavy 400 let - fotografie
Na stránky jsme vložili fotografie z oslav 400 let obce. Fotografie naleznete zde.

.. Oslava 400 let - článek na webu Turnovsko v akci
Článek naleznete zde.

.. Slavnostní akt udělení znaku a vlajky
Ve středu 22. června 2016 se uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR slavnostní akt udělení znaku a vlajky obce Veselá.
Foto z akce naleznete ve fotogalerii zde.

.. P O Z V Á N K A
.. Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Do sekce "formuláře" byla umístěna žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Tuto žádost lze také vyzvednout na obecním úřadu.

.. Slavnostní otevření bývalé školy v Kotelsku
Slavnostní otevření vnitřních prostor bývalé školy v Kotelsku, které prošly celkovou rekonstrukcí, se uskuteční v sobotu 22.6.2013 od 14.00 hodin. Je připraveno drobné občerstvení a pro děti soutěže. Podrobnější informace v sekci úřední deska/ostatní dokumenty a na plakátech. Srdečně zve vedení obce.

.. Rekonstrukce vnitřních prostor objektu bývalé školy v Kotelsku
Obec Veselá realizuje projekt: Rekonstrukce vnitřních prostor objektu bývalé školy v Kotelsku, který je financován z Programu rozvoje venkova. Finanční zdroje obec získá ze Státního zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím místní akční skupiny MAS Brána do Českého ráje,o.s. Rekontrukce bude v rozsahu: výměna sanitární techniky, výměna oken, rekonstrukce vnitřních omítek, vybudování nových podlah, v celém objektu bude nově provedena elektronistalace, rozvod vody. Celkovou rekonstrukcí bývalé školy v Kotelsku budou vytvořeny prostory, které budou využívat k setkávání především matky s dětmi a členové místních spolků. Pro obec Veselá je rekonstrukce významná investiční akce, proto na závěr proběhne slavnostní otevření, o kterém bude veřejnost včas informována.

.. Přívalový déšť - pátek 3.8.2012
V pátek 3.8.2012, kolem 17 hodiny při přívalovém dešti zanesly připlavané kusy dřeva propustky pod cestou u koupaliště z Černé rokle. Voda poté tekla kolem koupaliště až skoro k silnici. Hasiči provedli operativní zásah a pomocí ručního nářadí odstranili překážky a zbytek vody prokopy odvedli z cest. Dále zkontrolovali i ostatní cesty v obci, kde nebyly shledány žádné závady a vypustili hasičské zástaviště na toku Veselky, aby nedošlo k zanešení zástaviště. Akce se zúčastnilo 5 členů JPO a 1 člen SDH. Tímto jím zástupci obce děkují. Pár fotek z akce naleznete ve fotogalerii

.. Vodovod Kotelsko
Upozorňujeme občany Kotelska, že voda z veřejného vodovodu Kotelsko je určena pro užívání v domácnosti, NIKOLI k zalévání zahrádek, napouštění bazénů a mytí aut.

.. Změna úředních hodin Obecního úřadu Veselá
Úřední hodiny - vždy ve středu a v pátek od 18 do 19 hodin.

.. Fotky - Posezení s hudbou
Do sekce fotogalerie byly přidány fotky z "Posezení s hudbou"

.. Výsledky voleb
Výsledky voleb do zastupitelstva obce naleznete na úřední desce

.. Další zásah JPO5
Od pondělního odpoledne se členové JPO5 průběžně zabývali kontrolou toku Veselky a Tikovky. V pondělí v podvečer byl zjištěn zvýšený průtok obou těchto toků. V Tikově byl ucpán propustek, který hasiči vyčistili a zprůchodnili. Povrchová voda z hor opět ucpala trubku pod obecní cestou, kterou rovněž vyčistili. V jednu hodinu v noci na úterý opět hlídka zkontrolova oba toky. V úterý v 8,30 h. se členové JPO5 sešli před požární zbrojnicí a velitel rozdělil členy na dvě skupiny. Jedna skupina ve složení: Rýzl Jiří st. a ml., Fučík Aleš a Hanyš Pavel opět vyčistila propustek v Tikově. Druhá skupina ve složení: Hanyš Luděk, Drahoňovský Zdenek a Petr, Fučík Zdenek vyčistila přítoky směrem ke koupališti. Tímto obecní úřad děkuje členům JPO5 za aktivní pomoc nejen při této akci. Členové nepomáhali poprvé, z čehož je patrno, že tato jednotka nebyla zřízena zbytečně. Pár fotek z této akce je k nahlédnutí ve fotogalerii.

.. Fotky - módní přehlídka a vítání občánků
Do fotogalerie byly přidány fotky z módní přehlídky a vítání občánků

.. Upozornění
Upozorňujeme občany, že odpad patří pouze do kontejnerů! Za odpad uložený mimo určené kontejnery bude Obec Veselá vybírat pokutu ve výši 5.000,- Kč. Objemný odpad, který nepatří do kontejneru, odvezte do sběrného dvora v Lomnici nad Popelkou.

.. Fotky z masopustního průvodu a Babího hopu
Fotky z konaných akcí "Masopustní průvod" a "Babí hop" byly přidány do sekce "Fotogalerie"

.. Hasičský ples a dětský karneval
Fotky z těchto akcí jsou k vidění na stránkách SDH Veselá

.. Fotky - Přátelské setkání a zpívání vánočních koled
Fotky z přátelského setkání a zpívání vánočních koled byly přidány do fotogalerie

.. Fotky
Do sekce fotogalerie byly přidány fotky z akcí: "Posezení s hudbou" a "Vítání občánků"

.. Posvícenská zábava
Fotky z vydařené posvícenské zábavy naleznete ve fotogalerii.

.. POUTNÍ ZÁBAVA
Fotky z proběhlé poutní zábavy jsou k vidění na stránkách SDH Veselá

.. Shořelý kontejner na Nohavici
V sobotu večer shořel z dosud nezjištěných důvodů černý kontejner na komunální (směsný) odpad umístěný na Nohavici. Důvody zjišťuje Policie ČR. Viz. foto umístěné ve fotogalerii. V neděli v odpoledních hodinách zahořel kontejner na komunální odpad umístěný u prodejny Jednoty ve Veselé. Včasným zásahem byl uhašen. Tímto žádáme občany, aby se zamysleli nad tím, co a jakým způsobem ukládají do těchto nádob. Pokud se budou tyto situace opakovat, bude obec nucena přistoupit na jiné řešení uskladnění domovního odpadu.

.. Shořelý kontejner na návsi ve Veselé
V noci z 18. na 19.března 2008 shořel černý kontejner na komunální (směsný) odpad umístěný u hasičárny ve Veselé. Požár vznikl vysypáním teplého popela do kontejneru. Tímto připomínáme občanům, že popel sice patří do tohoto kontejneru, ale musí být vždy řádně zchladlý. Foto viz. fotogalerie
Znak obce


Náhodný obrázek
Posezení s hudbou - r. 2009 - 21
Sobota 14.11.2009
zobrazení: 1436
známka: 0
Návštěvnost

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl