POZOR ARCHIVNÍ WEB OBCE
PROVOZ UKONČEN 5.3.2021

Informace o obci

Informace o obci

Obec Veselá (578ha) se rozkládá v jižní části okresu Semily, na jihozápadním úbočí Kozákovského hřbetu, mezi obcemi Rovensko pod Troskami a Lomnicí nad Popelkou, na silnici III. třídy, v blízkosti chráněné krajinné oblasti Český Ráj. Obec leží v nadmořské výšce 369 m n. m. a typ krajiny lze charakterizovat jako pahorkatinu.

Obec se svým počtem obyvatel (méně než 200 obyv.) patří v okrese do skupiny menších sídel. S tím souvisí i doprovodné problémy společné pro takto malé obce (málo pracovních míst, úbytek obyvatel, odchod mladých do měst). Součástí obce jsou osady: Veselá, Kotelsko, Žďár, Bitouchov a Vranovsko.

Domovní fond obce je tvořen 122 domy, z toho je trvale obydleno pouze 64 domů (52%). Rozsah neobydleného domovního fondu je vysoký - 58 domů (48%). Důvodem je skutečnost, že neobydlený domovní fond je tvořen převážně rekreačně využívanými chalupami (44 domů). Průměrné stáří domů je 60 let. Domovní fond tvoří rodinné domy. Je zde pouze jeden bytový dům, a to ve Veselé, který byl postaven v roce 1971 tehdejším JZD Veselá.

Osady Veselá a Žďár jsou rozloženy převážně podél silnice. Kotelsko má soustředěnější zástavbu v kotlině západně od Veselé. Osada Bitouchov leží na jižní hranici katastru obce, Vranovsko je malá osada východně od Veselé. Území obce je velmi členité se značnými výškovými rozdíly. V katastru obce převládá zemědělská půda, jen místy prostoupená lesními porosty. Veselou protéká potok Veselka, který pramení v Černé rokli pod Skuhrovem a vlévá se ve Ktové do Libuňky.

Ještě po 2. světové válce byly ve Veselé dvě hospody a tři obchody. Také v kotelsku byl obchod a hospoda. Hostinec byl v č.p. 36 u Těhníků a to do roku 1960, v roce 1998 byl zbourán. Dnes je v obci otevřena jen jedna prodejda se smíšeným zbožím a to ve Veselé. Tato prodejna byla postavena spolu s poštou v roce 1988 v akci "Z". Pohostinství není v současné době v obci žádné. Mezi významné podnikatelské subjekty v obci patří Jahodárna Veselá s.r.o., která se zabývá zemědělskou výrobou. Řemesla a živnosti se v obci udržely jen ojediněle. Drobné provozovny jsou zřízeny většinou u rodinných domů. Většina místních obyvatel zaměstnaných v obci jsou samostatně hospodařící rolníci, kteří se zaměřují hlavně na provozování živočišné výroby. Velikostně je lze zařadit mezi drobné rodinné farmy.

Nejbližšími městy jsou Rovensko pod Troskami a Lomnice nad Popelkou. V Rovensku, které je od obce vzdálené cca. 5km se nachází nejbližší zdravotní zařízení. V Lomnici n. Pop., vzdáleném od obce cca. 8km, mohou naši občané využívat služeb pověřeného stavebního úřadu, matriky, a dalších bankovních a obchodních služeb. Nadřazenou správní jednotkou je okresní město Semily vzdálené cca. 11km. Další města v okolí jsou Turnov a Jičín (15km).

Znak obce


Náhodný obrázek
foto - 80

zobrazení: 768
známka: 0
Návštěvnost

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl