oficiální web

Slavnostní předání nového automobilu pro JPO V., zasazení lípy k 100 výročí založení republiky, dětské odpoledne a opékání buřtů – 28. září 2018