oficiální web

Obec Veselá (578ha) se rozkládá v jižní části okresu Semily, na jihozápadním úbočí Kozákovského hřbetu, mezi obcemi Rovensko pod Troskami a Lomnicí nad Popelkou, na silnici III. třídy, v blízkosti chráněné krajinné oblasti Český Ráj. Průměrná nadmořská výška je 369 m n. m. a typ krajiny lze charakterizovat jako pahorkatinu. Obec se svým počtem obyvatel (do 250) patří v okrese do skupiny menších sídel. Součástí obce jsou osady: Veselá, Kotelsko, Žďár, Bítouchov a Vranovsko.

Osady Veselá a Žďár jsou rozloženy převážně podél silnice. Kotelsko má soustředěnější zástavbu v kotlině západně od Veselé. Osada Bítouchov leží na jižní hranici katastru obce, Vranovsko je malá osada východně od Veselé. Území obce je velmi členité se značnými výškovými rozdíly. V katastru obce převládá zemědělská půda, jen místy prostoupená lesními porosty. Veselou protéká potok Veselka, který pramení v Černé rokli pod Skuhrovem a vlévá se ve Ktové do Libuňky.

Ještě po 2. světové válce byly ve Veselé tři hospody a dva obchody. Také v Kotelsku byl obchod a hospoda. Hostinec byl v č.p. 36 u Těhníků a to do roku 1960, v roce 1998 je dům zbourán. Dnes je v obci Veselá otevřena prodejna se smíšeným zbožím. Tato prodejna byla postavena spolu s poštou v roce 1988 v akci “Z”. Pohostinství není v současné době v obci žádné. Řemesla a živnosti se v obci udržely jen ojediněle. Drobné provozovny jsou zřízeny většinou u rodinných domů. Většina místních obyvatel zaměstnaných v obci jsou samostatně hospodařící rolníci, kteří se zaměřují hlavně na provozování živočišné výroby. Velikostně je lze zařadit mezi drobné rodinné farmy.

Nejbližšími městy jsou Rovensko pod Troskami a Lomnice nad Popelkou. V Rovensku p. Tr., které je od obce vzdálené cca 5 km se nachází nejbližší zdravotní zařízení. V Lomnici n. Pop., vzdáleném od obce cca 8 km, mohou naši občané využívat služeb pověřeného stavebního úřadu, matriky a dalších bankovních a obchodních služeb. Nadřazenou správní jednotkou je okresní město Semily vzdálené cca 11 km. Další města v okolí jsou Turnov a Jičín (15 km).