oficiální web

Od roku 1990 se obnovila tradice masopustního průvodu. Této akce se účastní každoročně okolo 40 masek. Maškarní průvod s hudbou navštíví každé stavení, kde účastníci dostanou malé pohoštění. K veřejným vystoupením je využíván kulturní sál v budově bývalé školy ve Veselé. Při OÚ pracuje kulturní a sociální komise, která nezapomíná na naše starší spoluobčany. Členové komise navštěvují jubilanty s drobným dárkem. Na podzim je každoročně pořádáno posezení s dříve narozenými. Podzim je i dobou pro drakiádu s opékáním buřtů a na začátku adventu si mohou ženy z Veselé vyrobit věnec pod dohledem zkušené zahradnice. Ve svém obvyklém čase navštěvuje naše děti Mikuláš s andělem a čerty. Před Vánoci 23. 12. v podvečer si veselští chodí zazpívat koledy na náves a mohou si odtud přinést domů Betlémské světlo.

Na nejstarší nezapomínáme ani o Vánocích – členky komise jim osobně předávají potravinové balíčky s vánočním přáním. Komise zajišťuje i obřad vítání občánků, který je spojen s programem dětí, občerstvením a přátelským posezením. Od roku 1998 je každé narozené dítě obdarováno drobnou finanční částkou a pohádkovou knihou s věnováním. Komise pořádá i slavnostní obřad při příležitosti zlaté svatby.

Informace o obci jsou zaznamenávány v kronice obce Veselá. Obec má zavedenou i kroniku kulturně společenských akcí s fotodokumentací, jako je např. vítání občánků, besedy s důchodci, zlaté svatby atd. Pro budoucí generace byly zhotoveny fotokroniky všech domů v obci i s jejich historií.