oficiální web

Věc

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

Prodej pozemků p.č. 2/2 a 5/2, k.ú. Kotelsko

09.06.2021

26.06.2021

Výpůjčka pozemků p.č. 361/3 a 361/2, vše k.ú. Veselá u Semil

09.06.2021

26.06.2021

Pacht pozemků p.č. 344, 339 a 337/1, vše k.ú. Veselá u Semil

09.06.2021

26.06.2021

Výpůjčka pozemků p.č. 260/9 a 260/10, vše k.ú. Veselá u Semil

09.06.2021

26.06.2021

Veřejná vyhláška – Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

28.05.2021

18.06.2021

Oznámení o zveřejnění

28.05.2021

30.06.2022

Schválený závěrečný účet za rok 2020 – obec Veselá

05.05.2021

30.06.2022

Rozpočtové opatření č. 1/2021

05.05.2021

28.02.2022

Zápis a usnesení ZO ze dne 16.4.2021

23.04.2021

08.05.2021

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

19.03.2021

31.07.2021

Pozvánka na zasedání MR Tábor – 25.3.2021

12.03.2021

25.03.2021

Veřejné projednání záměru „Silnice I/35 Turnov – Úlibice“

12.03.2021

18.03.2021

Plnění rozpočtu r. 2020 a schválený rozpočet r. 2021

26.02.2021

28.02.2022

Rozpočet obce na rok 2021

26.02.2021

28.02.2022

Smlouva o poskytnutí dotace

26.02.2021

27.02.2024

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

29.07.2020

31.12.2022

Schválený závěrečný účet obce Veselá za rok 2019

03.06.2020

30.06.2021

Veřejná vyhláška

15.04.2020

31.12.2022

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období let 2020 – 2023

07.02.2020

31.12.2023

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

11.12.2019

31.12.2022

Veřejná vyhláška

03.04.2019

31.12.2022