oficiální web

Věc

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

Zápis a usnesení ZO ze dne 27.5.2022

03.06.2022

20.06.2022

Závěr zjišťovacího řízení – I/35 – Turnov – Úlibice – přivaděč Zelený háj

01.06.2022

17.06.2022

Pozvánka na zasedání MR Tábor dne 7.6.2022 od 15,00 hodin v Tatobitech

01.06.2022

07.06.2022

Návrh závěrečného účtu za rok 2021 – MR Tábor

18.05.2022

17.06.2022

Program ZO dne 27.5.2022

18.05.2022

28.05.2022

Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí na rok 2022

26.04.2022

26.05.2022

Pozvánka na zasedání MR Tábor – 7.4.2022 v Lomnici nad Popelkou

30.03.2022

07.04.2022

Oznámení – I/35 Turnov – Úlibice – přivaděč Zelený Háj

23.03.2022

10.04.2022

Zápis a usnesení ZO ze dne 9.3.2022

16.03.2022

02.04.2022

Program ZO dne 9.3.2022

01.03.2022

09.03.2022

Zápis a usnesení ZO ze dne 28.1.2022

04.02.2022

21.02.2022

Rozpočtové opatření č. 4/20221

26.01.2022

28.02.2022

Veřejná vyhláška – stavební povolení

21.01.2022

07.02.2022

Pozvánka a program ZO – 28.1.2022

19.01.2022

28.01.2022

Pozvánka na MR Tábor – 27.1.2022

17.01.2022

27.01.2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2023 – 2025

12.01.2022

28.01.2022

Návrh rozpočtu na rok 2022

12.01.2022

28.01.2022

Rozpočtové provizorium na r. 2022

30.12.2021

28.02.2022

Rozpočtové opatření č. 03/2021

30.12.2021

28.02.2022

Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

22.12.2021

06.01.2022

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

22.12.2021

06.01.2022

Zápis a usnesení ZO ze dne 10.12.2021

17.12.2021

03.01.2022

Oznámení o zahájení stavebního řízení – stavba polní cesty HPC1 v k.ú. Veselá u Semil

01.12.2021

17.12.2021

Pozvánka a program ZO dne 10.12.2021

01.12.2021

10.12.2021

Pozvánka na MR Tábor

12.11.2021

23.11.2021

Informace k zákonu č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí

10.11.2021

25.11.2021

Obnova katastrálního operátu a revize katastrálního území

10.11.2021

25.11.2021

Veřejná vyhláška – Stanovení místní úpravy provozu

10.11.2021

27.11.2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MR Tábor na období 2023 – 2025

08.11.2021

23.11.2021

Očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2021 – DSO MR Tábor

08.11.2021

23.11.2021

Návrh rozpočtu “Mikroregion Tábor” v roce 2022

08.11.2021

23.11.2021

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v obci Veselá

09.10.2021

24.10.2021

Oznámení o zveřejnění – MR – Tábor – RO č. 3/2021

24.09.2021

31.12.2021

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

24.09.2021

24.10.2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021

24.09.2021

28.02.2022

Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Veselá dne 17.9.2021

24.09.2021

11.10.2021

Pozvánka na MR Tábor – 23.9.2021

15.09.2021

23.09.2021

Konání školení pro volby do Parlamentu České republiky

15.09.2021

10.10.2021

Program ZO dne 17.9.2021

08.09.2021

17.09.2021

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

08.09.2021

15.09.2021

Výpůjčka pozemku p.č. 1/1, 1/2 a st.p.č. 1, vše k.ú. Bítouchov

02.09.2021

17.09.2021

Poskytnutí informce o poštu a sídle volebních okrsků

20.08.2021

09.10.2021

Oznámení o zveřejnění

21.07.2021

31.12.2021

Zápis a usnesení ZO ze dne 25.6.2021

02.07.2021

19.07.2021

Pozvánka a program na ZO dne 25.6.2021

16.06.2021

25.06.2021

Prodej pozemků p.č. 2/2 a 5/2, k.ú. Kotelsko

09.06.2021

26.06.2021

Výpůjčka pozemků p.č. 361/3 a 361/2, vše k.ú. Veselá u Semil

09.06.2021

26.06.2021

Pacht pozemků p.č. 344, 339 a 337/1, vše k.ú. Veselá u Semil

09.06.2021

26.06.2021

Výpůjčka pozemků p.č. 260/9 a 260/10, vše k.ú. Veselá u Semil

09.06.2021

26.06.2021

Veřejná vyhláška – Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

28.05.2021

18.06.2021

Pozvánka na jednání MR Tábor – 27.5.2021 v Železnici

19.05.2021

27.05.2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu

05.05.2021

17.05.2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021

05.05.2021

28.02.2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 vč. závěrečného účtu – MR Tábor

30.04.2021

15.05.2021

Zápis a usnesení ZO ze dne 16.4.2021

23.04.2021

08.05.2021

Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Liberecký kraj

21.04.2021

27.05.2021

Oznámení o vyložení soupisu nároků – KoPÚ Žlábek

14.04.2021

01.05.2021

Veřejná vyhláška – oznámení

14.04.2021

01.05.2021

Pozvánka a program na zasedání Zastupitelstva obce Veselá

07.04.2021

16.04.2021

Návrh závěrečného účtu za rok 2020 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Veselá za rok 2020

31.03.2021

16.04.2021

Odpověď

26.03.2021

10.04.2021

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

19.03.2021

31.07.2021

Pozvánka na zasedání MR Tábor – 25.3.2021

12.03.2021

25.03.2021

Veřejné projednání záměru „Silnice I/35 Turnov – Úlibice“

12.03.2021

18.03.2021

Plnění rozpočtu r. 2020 a schválený rozpočet r. 2021

26.02.2021

28.02.2022

Rozpočet obce na rok 2021

26.02.2021

28.02.2022

Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovité věci

26.02.2021

27.03.2021

Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků

26.02.2021

27.03.2021

Zápis a usnesení ZO ze dne 29.01.2021

07.02.2021

25.02.2021

Pozvánka MR Tábor – 28.1.2021

20.01.2021

28.01.2021

Rozpočtové opatření č. 6/2020

20.01.2021

28.02.2021

Program ZO dne 29.1.2021

20.01.2021

29.01.2021

Návrh rozpočtu na rok 2021

13.01.2021

29.01.2021

Zápis a usnesení ZO ze dne 11.12.2020

18.12.2020

07.01.2021

Zápis a usnesení ZO ze dne 20.11.2020

25.11.2020

12.12.2020

Odpověď na žádost

13.11.2020

14.12.2020

Schválený závěrečný účet obce Veselá za rok 2019

03.06.2020

30.06.2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

08.04.2020

01.05.2020

Obecně závazná vyhláška obce Veselá č. 1/2019

31.12.2019

20.01.2020

Obecně závazná vyhláška obce Veselá č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu

31.12.2019

20.01.2020

Obecně závazná vyhláška obce Veselá č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

31.12.2019

20.01.2020

Zastupitelstvo obce Veselá usnesením č. 31/2018 ze dne 14.09.2018 vydalo změnu č. 1 Územního plánu Veselá

22.10.2018

Výroční zpráva za rok 2017

31.01.2018

30.06.2019

Smlouva o poskytnutí dotace

19.07.2017

19.07.2020

Archiv starších a ostatních dokumentů vložených na elekt. Úřední desku obce naleznete zde.