oficiální web

Dokument:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových předkládá aktualizovaný seznam nemovitých věcí
s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků, kteří se nacházejí na území obce Veselá

ČJ – UZSVM_HSM_1422_2022-HSMM(1)

  Informace k dokumentu úřední desky:  

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

19.08.2022

31.12.2022