oficiální web

Obecní úřad informuje

Obec Veselá byla podpořena dotacemi z rozpočtu Libereckého kraje na tyto projekty:

  • nákup věcných prostředků požární ochrany

Obec pořídí reflektor se stavivem a 2 ruční radiostanice. Celková procentuální výše dotace z Libereckého kraje činila 60% na celkových nákladech projektu.

 

  • nákup ochranných prostředků požární ochrany

Obec pořídí 4x zásahové obleky, 4x kulky a přilbu pro člen jednotky. Celková procentuální výše dotace z Libereckého kraje činila 60% na celkových nákladech projektu.

 

  • oprava hasičské zbrojnice

V rámci projektu dojde k výměně oken a dveří, rozvodů vody a elektřiny, výmalbě a obkladům. Celková procentuální výše dotace z Libereckého kraje činila 57,27% max. však 500.000,- Kč na celkových nákladech projektu.

V sobotu 7. května 2022 se sál bývalé školy ve Veselé zaplnil účastníky křtu knihy PhDr. Borise Hlaváčka “Životy druhých jsou víc než můj.” Knížka čtivou formou vypráví o osudech řídícího učitele Karla Hlaváčka, jeho rodiny a přátel v pohnutých dobách 2. světové války a o osudech hrdinů z paradesantu Antimony. Ředitel Vinohradského divadla a vynikající herec Tomáš Töpfer nejprve přečetl několik ukázek a pak provedl slavnostní obřízku předsádky.
Knihu lze zakoupit na obecním úřadě ve Veselé nebo po telefonické domluvě s Tomášem Vávrou na čísle 732 933 334. Cena jednoho výtisku je 300,- Kč.

Příliv vody poničil mostní konstrukci, proto je most uzavřen. Lze jej použít pouze pro pěší a na vlastní nebezpečí.
Žádáme občany aby respektovali nového dopravního značení týkající se mostu u rybníka.

Zastupitelstvo obec na svém jednání dne 10.12.2021 schválilo novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kde se mění výše poplatku za odpad.

Nově je roční poplatek stanoven na částku 500,- Kč/osobu.

Poplatky_2022

Vážení spoluobčané, další chaotický a ne moc příjemný rok se chýlí ke konci. Věříme, že příští rok bude už klidnější a příjemnější. Za obec Veselou, jejíž PF 2022 najdete v příloze, vám přejeme, abyste do nového roku načerpali dostatek sil, které vám pomůžou uskutečnit všechny vaše sny a přání. Ať jsou letošní Vánoce klidnou tečkou za neklidným rokem 2021! Vedení Obce Veselá

Obec Veselá společně s místními spolky uspořádala ve Veselé na návsi v sobotu 26.6.2021 pouťové odpoledne. V programu bylo mj. představení vozíku za hasičské auto, ukázka práce JPO a soutěže pro děti.

 

V neděli 27.6.2021 proběhlo ve škole v Kotelsku vítání občánků.

 

Předkládáme informace velitele jednotky hasičů ve Veselé k bleskové povodni, která se přehnala ve středu 14.7.2021 večer.

“Výjezd č. 7 – 10. ze dne 14.7 a 16.7.
Jednotka v počtu 7 členů zasahovala u více událostí najednou. Začalo to čerpáním vody ze zatopených sklepů a garáží (3x),následné odčerpání a pročištění mostů a propustí (7x), likvidace stromů na komunikaci (2x).
Zasahovali jsme 14.7. od 22:23hod do 15.7. do 2:10hod. Po přichystaní materiálu na ráno jsme šli k rodinám.
Ve čtvrtek 15.7. jsme začali v 7 hodin ráno s likvidací následků a úklidem obce. Byli jsme požádáni o odčerpání studny, čistili jsme propusti (s využitím i místní těžké techniky). Na základnu jsme se vrátili s tím že je vše v pořádku před 17 hodinou. Následoval úklid vozu, mytí techniky, dotankovaní paliva, údržba výstroje. V 18:43 přišla žádost o odstranění stromů z koryta potoka. Zásah trval téměř hodinu.
V pátek odpoledne jsme vysáli a vyčistili ještě jednu studnu.
Použitá technika jednotky: DA-L1Z s přívěsným vozíkem, přenosná motorová stříkačka PS12, plovoucí čerpadlo a motorová pila.
Zapujčená technika: smykový nakladač na úklid komunikaci ( Rýzl Jiří st.), traktor s přívěsem pro odvoz materiálu (Šmejc David) a nakladač pro vyčištění propustí (Drahoňovský Čestmír).
Tímto by chtěl velitel jednotky poděkovat všem zasahujícím členům, obyvatelům za pomoc, kuchařce za oběd a obecnímu úřadu za poskytnutí potřebného materiálu.”

Jménem obecního úřadu všem děkujeme za bezvadnou spolupráci při této bleskové povodni. Zasloužíte se velké poděkování za skvěle odvedenou práci. Moc děkujeme.

Na sobotním pouťovém odpoledni začala finanční sbírka pro obce Jihomoravského kraje, které byly postiženy tornádem. Děkujeme všem, kteří přispěli. Pokud by měl ještě někdo zájem přispět, může přinést finanční hotovost nejdéle do 7.7.2021 na obecní úřad do Veselé. Následně vybranou hotovost vloží obec na účet č. 123-3116420297/0100, který zřídil Jihomoravský kraj pro zasílání sbírek. Zisk ze sobotního pouťového odpoledne bude také odeslán společně s ostatními financemi na výše uvedený účet.

Za pomoc děkuje vedení obce Veselá