oficiální web

Obecní úřad informuje

Sběr železného šrotu se koná v sobotu 20.5.2023. Železo, prosím, připravte k silnici k černým kontejnerům. Pokud máte větší množství, pošlete SMS na tel.: 605 252 898.

V sobotu 7. května 2022 se sál bývalé školy ve Veselé zaplnil účastníky křtu knihy PhDr. Borise Hlaváčka “Životy druhých jsou víc než můj.” Knížka čtivou formou vypráví o osudech řídícího učitele Karla Hlaváčka, jeho rodiny a přátel v pohnutých dobách 2. světové války a o osudech hrdinů z paradesantu Antimony. Ředitel Vinohradského divadla a vynikající herec Tomáš Töpfer nejprve přečetl několik ukázek a pak provedl slavnostní obřízku předsádky.
Knihu lze zakoupit na obecním úřadě ve Veselé nebo po telefonické domluvě s Tomášem Vávrou na čísle 732 933 334. Cena jednoho výtisku je 300,- Kč.

Obec Veselá byla podpořena dotacemi z rozpočtu Libereckého kraje na tyto projekty:

  • nákup věcných prostředků požární ochrany

Obec pořídí reflektor se stavivem a 2 ruční radiostanice. Celková procentuální výše dotace z Libereckého kraje činila 60% na celkových nákladech projektu.

 

  • nákup ochranných prostředků požární ochrany

Obec pořídí 4x zásahové obleky, 4x kulky a přilbu pro člen jednotky. Celková procentuální výše dotace z Libereckého kraje činila 60% na celkových nákladech projektu.

 

  • oprava hasičské zbrojnice

V rámci projektu dojde k výměně oken a dveří, rozvodů vody a elektřiny, výmalbě a obkladům. Celková procentuální výše dotace z Libereckého kraje činila 57,27% max. však 500.000,- Kč na celkových nákladech projektu.

Příliv vody poničil mostní konstrukci, proto je most uzavřen. Lze jej použít pouze pro pěší a na vlastní nebezpečí.
Žádáme občany aby respektovali nového dopravního značení týkající se mostu u rybníka.

Zastupitelstvo obec na svém jednání dne 10.12.2021 schválilo novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kde se mění výše poplatku za odpad.

Nově je roční poplatek stanoven na částku 500,- Kč/osobu.

Poplatky_2022

Vážení spoluobčané, další chaotický a ne moc příjemný rok se chýlí ke konci. Věříme, že příští rok bude už klidnější a příjemnější. Za obec Veselou, jejíž PF 2022 najdete v příloze, vám přejeme, abyste do nového roku načerpali dostatek sil, které vám pomůžou uskutečnit všechny vaše sny a přání. Ať jsou letošní Vánoce klidnou tečkou za neklidným rokem 2021! Vedení Obce Veselá

Obec Veselá společně s místními spolky uspořádala ve Veselé na návsi v sobotu 26.6.2021 pouťové odpoledne. V programu bylo mj. představení vozíku za hasičské auto, ukázka práce JPO a soutěže pro děti.

 

V neděli 27.6.2021 proběhlo ve škole v Kotelsku vítání občánků.