oficiální web

Obec Veselá byla podpořena dotacemi z rozpočtu Libereckého kraje na tyto projekty:

  • nákup věcných prostředků požární ochrany

Obec pořídí reflektor se stavivem a 2 ruční radiostanice. Celková procentuální výše dotace z Libereckého kraje činila 60% na celkových nákladech projektu.

 

  • nákup ochranných prostředků požární ochrany

Obec pořídí 4x zásahové obleky, 4x kulky a přilbu pro člen jednotky. Celková procentuální výše dotace z Libereckého kraje činila 60% na celkových nákladech projektu.

 

  • oprava hasičské zbrojnice

V rámci projektu dojde k výměně oken a dveří, rozvodů vody a elektřiny, výmalbě a obkladům. Celková procentuální výše dotace z Libereckého kraje činila 57,27% max. však 500.000,- Kč na celkových nákladech projektu.