oficiální web

Obecní úřad informuje

Na sobotním pouťovém odpoledni začala finanční sbírka pro obce Jihomoravského kraje, které byly postiženy tornádem. Děkujeme všem, kteří přispěli. Pokud by měl ještě někdo zájem přispět, může přinést finanční hotovost nejdéle do 7.7.2021 na obecní úřad do Veselé. Následně vybranou hotovost vloží obec na účet č. 123-3116420297/0100, který zřídil Jihomoravský kraj pro zasílání sbírek. Zisk ze sobotního pouťového odpoledne bude také odeslán společně s ostatními financemi na výše uvedený účet.

Za pomoc děkuje vedení obce Veselá

Obec Veselá zadala zpevnění části pozemku na návsi ve Veselé pro umístění kontejnerů na tříděný odpad. Práce provedla společnost Karel Kapalín.

S novými www stránkami má Obec Veselá i nový email: urad@veselaobec.cz. Prosíme, kontaktujte vedení obce přes tento nový email. Děkujeme

Obec Veselá zrealizovala projekt: „Pořízení nového dopravního automobilu“, v rámci kterého byl zakoupen nový dopravní automobil pro naší výjezdní jednotku JSDH V. Tento projekt byl spolufinancován z programu MV ČR dotace pro jednotky SDH obcí ve výši 437.083,- Kč, z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 300.000,- Kč a z vlastních zdrojů. Celkové náklady činili 874.166,- Kč, z toho vlastní prostředky obce činili 137.083,- Kč. Nové vozidlo bylo slavnostně předáno 28.9.2018.

Obec Veselá byla podpořena dotací z rozpočtu Libereckého kraje na projekt ,,Odizolování zdiva obecního úřadu“. V rámci projektu byl podél obvodové stěny OÚ proveden výkop pod úroveň vnitřní podlahy, povrch zdiva byl vyspraven cementovou maltou, zavěšena izolace proti vlhkosti a položeno drenážní potrubí. Celková procentuální výše dotace z Libereckého kraje činila 49,84% na celkových nákladech projektu.