oficiální web

Na sobotním pouťovém odpoledni začala finanční sbírka pro obce Jihomoravského kraje, které byly postiženy tornádem. Děkujeme všem, kteří přispěli. Pokud by měl ještě někdo zájem přispět, může přinést finanční hotovost nejdéle do 7.7.2021 na obecní úřad do Veselé. Následně vybranou hotovost vloží obec na účet č. 123-3116420297/0100, který zřídil Jihomoravský kraj pro zasílání sbírek. Zisk ze sobotního pouťového odpoledne bude také odeslán společně s ostatními financemi na výše uvedený účet.

Za pomoc děkuje vedení obce Veselá