oficiální web

Na kulturním a společenském dění v obci se podílejí hlavně Veselské ženy, z.s. a Sbor dobrovolných hasičů. Obě organizace se střídají v pořádání tanečních zábav a plesů. Obec se snaží jejich aktivitu všestranně podporovat.

Sbor dobrovolných hasičů
Působí v obci od roku 1894. Sbor má k dispozici hasičskou zbrojnici, nový automobil a požární techniku, se kterou se pravidelně účastní nejen hasičských cvičení a soutěží, ale i ostrých zásahů v rámci JPO 5 zřízené obcí. Družstvo žen je velmi úspěšné a např. v roce 2020 vyhrálo Night cup – seriál nočních soutěží. Každoročně hasiči pořádají Hasičský ples. Dále také v obci zajišťují sběr železného odpadu.

Veselské ženy, z. s.
Byl založen v roce 1978 jako Český svaz žen a dnes má více než 25 členek. Ženy tradičně pořádají masopustní průvod a maškarní ples “Babí hop”. V posledních 20-ti letech ženy organizují letní prázdninový tábor pro děti. Obec dětem na tento tábor finančně přispívá. Ve spolupráci s hasiči ženy též každoročně připravují Mikulášskou nadílku a dětský karneval.