oficiální web

Obecní úřad Veselá

Zastupitelstvo obec na svém jednání dne 10.12.2021 schválilo novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kde se mění výše poplatku za odpad.

Nově je roční poplatek stanoven na částku 500,- Kč/osobu.

Poplatky_2022

Vážení spoluobčané, další chaotický a ne moc příjemný rok se chýlí ke konci. Věříme, že příští rok bude už klidnější a příjemnější. Za obec Veselou, jejíž PF 2022 najdete v příloze, vám přejeme, abyste do nového roku načerpali dostatek sil, které vám pomůžou uskutečnit všechny vaše sny a přání. Ať jsou letošní Vánoce klidnou tečkou za neklidným rokem 2021! Vedení Obce Veselá

Obec Veselá společně s místními spolky uspořádala ve Veselé na návsi v sobotu 26.6.2021 pouťové odpoledne. V programu bylo mj. představení vozíku za hasičské auto, ukázka práce JPO a soutěže pro děti.

 

V neděli 27.6.2021 proběhlo ve škole v Kotelsku vítání občánků.

 

Předkládáme informace velitele jednotky hasičů ve Veselé k bleskové povodni, která se přehnala ve středu 14.7.2021 večer.

“Výjezd č. 7 – 10. ze dne 14.7 a 16.7.
Jednotka v počtu 7 členů zasahovala u více událostí najednou. Začalo to čerpáním vody ze zatopených sklepů a garáží (3x),následné odčerpání a pročištění mostů a propustí (7x), likvidace stromů na komunikaci (2x).
Zasahovali jsme 14.7. od 22:23hod do 15.7. do 2:10hod. Po přichystaní materiálu na ráno jsme šli k rodinám.
Ve čtvrtek 15.7. jsme začali v 7 hodin ráno s likvidací následků a úklidem obce. Byli jsme požádáni o odčerpání studny, čistili jsme propusti (s využitím i místní těžké techniky). Na základnu jsme se vrátili s tím že je vše v pořádku před 17 hodinou. Následoval úklid vozu, mytí techniky, dotankovaní paliva, údržba výstroje. V 18:43 přišla žádost o odstranění stromů z koryta potoka. Zásah trval téměř hodinu.
V pátek odpoledne jsme vysáli a vyčistili ještě jednu studnu.
Použitá technika jednotky: DA-L1Z s přívěsným vozíkem, přenosná motorová stříkačka PS12, plovoucí čerpadlo a motorová pila.
Zapujčená technika: smykový nakladač na úklid komunikaci ( Rýzl Jiří st.), traktor s přívěsem pro odvoz materiálu (Šmejc David) a nakladač pro vyčištění propustí (Drahoňovský Čestmír).
Tímto by chtěl velitel jednotky poděkovat všem zasahujícím členům, obyvatelům za pomoc, kuchařce za oběd a obecnímu úřadu za poskytnutí potřebného materiálu.”

Jménem obecního úřadu všem děkujeme za bezvadnou spolupráci při této bleskové povodni. Zasloužíte se velké poděkování za skvěle odvedenou práci. Moc děkujeme.

Na sobotním pouťovém odpoledni začala finanční sbírka pro obce Jihomoravského kraje, které byly postiženy tornádem. Děkujeme všem, kteří přispěli. Pokud by měl ještě někdo zájem přispět, může přinést finanční hotovost nejdéle do 7.7.2021 na obecní úřad do Veselé. Následně vybranou hotovost vloží obec na účet č. 123-3116420297/0100, který zřídil Jihomoravský kraj pro zasílání sbírek. Zisk ze sobotního pouťového odpoledne bude také odeslán společně s ostatními financemi na výše uvedený účet.

Za pomoc děkuje vedení obce Veselá

Obec Veselá zadala zpevnění části pozemku na návsi ve Veselé pro umístění kontejnerů na tříděný odpad. Práce provedla společnost Karel Kapalín.

S novými www stránkami má Obec Veselá i nový email: urad@veselaobec.cz. Prosíme, kontaktujte vedení obce přes tento nový email. Děkujeme

Ve středu 29.1.2020 navštívil obec hejtman Libereckého kraje Martina Půty a předal nám pamětní plaketu “Péče o válečné hroby”