oficiální web
Obec Veselá oznamuje všem svým občanům, že dochází k naplnění lhůty na pořízení Zprávy o uplatnění Územního plánu (dále jen ÚP) Veselá, dle ustan.
§ 55 stavebního zákona
Vyhodnocování územního plánu a jeho změny
Pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období.
V souvislosti s výše uvedeným může každý uplatnit i své požadavky na změnu územního plánu.
Lhůta pro podání žádostí na změnu ÚP Veselá bude stanovena do středy 11. ledna 2023.
Žádosti na změnu ÚP Veselá je potřeba podat písemně na Obecní úřad Veselá, č. p. 56, 512 52 Veselá, kde si lze vyzvednout i připravený formulář, který je k dispozici i na www.veselaobec.cz  v sekci Obec –  – Územní plán Veselá, ve věci požadavku na Změnu územního plánu.
 Za Obec Veselá
Štefan Varečka a Vladimíra Vávrová

Formular_zadost_zmena